Satış Sonrasının Önemi

Satış Sonrası Hizmetlerimiz

Günümüzde firmaların tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünü planlayıp geliştirmesi, fiyatlaması, tutundurması ve etkin dağıtım kanallarıyla kullanıma hazır hale getirmesi çabaları yeterli olmamaktadır. Çünkü günümüz müşterileri, satın alma karar aşamasında, bilinçli bir şekilde bilgi toplayan, topladıkları bu bilgilerle seçenekler üreterek, bunlardan uygun olanını tercih eden kişiler haline gelmiştir. Bu nedenle, pazarlama sadece üretim öncesi ve sürecini, satış öncesi ve anını kapsamamaktadır. Pazarlama çabalarının satış sonrası da, satışın sürekliliğini sağlamak amacıyla devam etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla firmaların amaçlarına ulaşabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için bu değişime ayak uydurmaları gerekmektedir.

Gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucu birbirine benzer hale gelen ürünler satış sonrası hizmeti zorunluluk haline getirmektedir. Bu pazar koşularında firmaların amaçlarına ulaşabilmelerini ve ayakta kalabilmelerini sağlayan ise tüketicilerine sundukları satış sonrası hizmet aracılığıyla yarattıkları farklılıktır.

Farklılık yaratan firmaların sağladığı en önemli rekabet avantajı ise müşteri sadakatidir.

Satış sonrası hizmetler, ürün kullanımı süresince ortaya çıkabilecek her türlü problemin tespitine ve çözümüne yönelik çabalardır. Satış sonrası hizmetler, satış işlemi tamamlandıktan sonra, satışın devamını sağlamak amacıyla satın alınan ürünün kurulumu, tamiri, bakımı, onarımı, iyileştirilmesi, garantisi, kullanımının gösterilmesi, yedek parçasının sağlanması ile tüketicinin eğitimi ve şikâyetleri ile ilgilenilmesi gibi çabaları kapsayan faaliyetlerdir. Bu doğrultuda tüketicilerin satın aldıkları ürünle ilgili beklentileri, gereksinimlerini giderecek ürün özelliklerinin yanı sıra satış sonrası hizmet yöntemlerini de kapsamaktadır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER,
MÜŞTERİNİN ÜRÜN TERCİHİNDE BİRİNCİ ETKEN HALİNE GELMİŞTİR

Satış sonrası hizmet yöntemini seçtikten sonra firmanın satış sonrası hizmet için doğru stratejiyi seçmesi önemlidir. Satış sonrası hizmet planını uygulamak için uygun bir strateji seçmek gerekmektedir. Bu stratejinin temelini de kaliteli ve zamanında servis, güler yüzlü ve hoşgörülü yaklaşım, çözüme odaklı iletişim ve yedek parça erişebilme kolaylığı oluşturur.

Günümüzde Sektörümüzü oluşturan firmaların birçoğu ürün satabilmek adına, Satış Sonrası için müşterilerine türlü garantiler ve vaatler vermektedirler. Sorun meydana geldiği zaman da bu sözlerini tutmamakta ürünlerinin arkasında durmamaktadırlar. Bu tür firmalar sektöre zarar verdikleri gibi yok olmaya da mahkûm olacaklardır.

Unutulmamalıdır ki Müşteri çektiği sıkıntıyı hep hatırlar ve “fısıltı gazetesi” çalışmaya başlar.

Karataş Isı Mühendislik firması kurumsal yapısı, profesyonel yaklaşımları ve disiplinli Satış Sonrası Hizmetler operasyonları ile sektörde liderliğini sürdürmektedir, örnektir, yapısını her yeniliğe istekli yaklaşımıyla güçlendirerek, hizmetini yeni teknolojileri ile sürdürmeye devam edecektir.